O nama

Naše udruženje okuplja agencije za nekretnine iz Crne Gore sa ciljem da se posredovanje u prometu nekretnina u našoj državi uvede u zakonske okvire.

Povezivanje agencija omogućuje uvođenje standarda u ovoj oblasti, suzbijanje sive ekonomije, pružanje kvalitetnije usluge potencijalnom klijentu, proširenje tržišta i rast produktivnosti agencija za nekretnine.

null

Ciljevi Udruženja su:

 • Promocija i zastupanje profesionalnih i ekonomskih interesa članica Udruženja;
 • Unapređenje u oblasti prometa nekretnina;
 • Rad na suzbijanju nelojalne konkurencije i sive ekonomije;
 • Davanje normativnih predloga nadležnim institucijama iz oblasti legalizacije prometa nekretnina;
 • Rad na uklanjanju i pojednostavljivanju administrativnih barijera i procedura u dijelu dobijanja raznih saglasnosti, procedura, licenci, odobrenja i drugo, a koje mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
 • Rad na promociji i poboljšanju poslovnih praksi članova Udruženja;
 • Iniciranje i učestvovanje u radnim grupama u dijelu donošenja novih ili dopunskih Zakonskih akata koji mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
null

Djelatnosti Udruženja su:

 • Razvoj agencija za nekretnine;
 • Program jačanja agencija u prometu nekretnina;
 • Edukacija agenata za promet nekretnina;
 • Evidentiranje prometa u posredovanju prometa nekrtenina;
 • Zastupanje interesa svojih članica u odnosima sa trećim licima;
 • Zauzimanje stavova o pitanjima koja su od interesa za članove Udruženja i da te stavove i zastupanje interesa svojih članova pred relevantnim državnim organima, drugim licima ili u javnosti;
 • Pružanje usluga svojim članovima i eksternim licima kroz pružanje informacija i zakonodavnih promjena koje mogu uticati na bududi rad njenih članica;
 • Učešće i iniciranje neophodnih zakonodavnih promjena koje će uticati na stvaranje što boljeg poslovnog ambijenta u poslovanju njenih članica;
 • Zastupanje svojih članova u međunarodnim udruženjima i skupovima;
 • Vršenje nadzora nad aktivnostima članova u pogledu pridržavanja pravila časti, profesionalne savjesti i etičkih standarda, uz uzdizanje vrijednosti i dostojanstva profesionalnog rada i struke u svom radu i kroz aktivnosti udruženja;
 • Sprovođenje drugih aktivnosti koje će imati značaj u boljem funkcionisanju i ekonomskim interesima svojih članica.