Jovana je profesor razredne nastave sa specijalizacijom za metodiku nastave fizičke kulture. Iza Jovane stoji 10-o godišnja ljubav prema fitnessu i višegodišnji rad u polju nutriciologije, detektovanju individualnih potreba klijenata kao i izradi plana i programa ishrane i treninga.

Jovana je personalni trener i licencirani je savjetnik za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i sportu.